HISTORIA

Cele projektu
Historia
Co przed nami
Zaproś nas
Galeria
 
 

HISTORIA

Na starcie - diagnoza

Projekt rozpoczęliśmy od kompleksowej analizy danych zastanych. Sprawdzaliśmy jak wygląda sytuacja osób 50+ na zachodniopomorskim rynku pracy, na jakie kompetencje i kwalifikacje występowało zapotrzebowanie w grupie pracujących 50+. Weryfikowaliśmy potrzeby i uwarunkowania uczenia się osób 50+ w kontekście procesów trenerskich i coachingowych oraz zapotrzebowania na tego typu kompetencje w regionie.

Badania te uzupełniliśmy metodami jakościowymi. Rozmawialiśmy z trenerami w wieku 50+, uczestnikami szkoleń z tej grupy wiekowej oraz ekspertami pracującymi na rzecz osób w wieku 50+.

Diagnoza ta pozwoliła nam przygotować się do konstruowania właściwej metodologii. Pomocne w tym były także spotkania z zespołami konsultacyjnymi, które na bieżąco recenzowały prowadzone analizy.

Pracujemy nad metodologią

Przez kolejne kilka miesięcy pracowaliśmy nad produktem finalnym projektu - metodologią przygotowania osób w wieku 50+ do pracy trenera i coacha na rzecz osób w zbliżonym wieku. Opracowaliśmy strategię wdrażania projektu zawierającą: uzasadnienie, cele, opis innowacji, sposób ewaluacji, plan działań, strategie upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki oraz analizę ryzyka.

Strategia ta została oceniona przez grupę recenzentów. Wśród nich znaleźli się certyfikowani trenerzy i coachowie, doradcy zawodowi, eksperci ds. grupy 50+, specjaliści ds. promocji i ds. ewaluacji. Następnie trafiła do oceny przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Regionalna Sieć Tematyczna, WUP i eksperci pochyli się nad 6 segregatorami – taką objętość miała wypracowana przez nas metodologia. Ku naszej radości – projekt zyskał przychylność recenzentów i pozytywną opinię w kwestii kontynuowania projektu.

Sprawdzamy czy to działa

Do testowania wybraliśmy trzy, zachodniopomorskie instytucje szkoleniowe, które wraz z 36 uczestnikami przeszły pełen proces rozwojowy. Osoby w wieku 50+ przygotowując się do nowej roli trenerów i edukatorów skorzystały z 148 godzin szkoleniowych, 72 godzin warsztatów i 8 godzin indywidualnego doradztwa. Tak kompleksowy program edukacyjny zajął ponad rok – od momentu rozpoczęcia rekrutacji po uroczysty dzień wręczenia certyfikatów absolwentom poszczególnych szkół.

Działa i są konkretne efekty

Po zakończeniu testowania sprawdziliśmy, na ile nasza metodologia przygotowania nowych trenerów (edukatorów) jest skuteczna i czy wyedukowani absolwenci są konkurencyjni wobec tych, którzy już działają na rynku szkoleniowym. Dzięki powołaniu grup kontrolnych, przeprowadzeniu 3 par szkoleń z superwizją, badaniom ewaluacyjnym możemy stwierdzić z nieskrywaną satysfakcją, że nasza metodologia działa dokładnie tak jak oczekiwaliśmy. Nasi absolwenci – nowi trenerzy osiągnęli dużo lepsze wyniki od konkurencji a sam proces rozwojowy okazał się strzałem w dziesiątkę.

Kolejny test

Na podstawie zakończonej ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej dokonaliśmy drobnych korekt w produkcie finalnym, i w takiej postaci przekazaliśmy go ponownie pod ocenę – walidację Regionalnej Sieci Tematycznej w Szczecinie. Metodologia oraz efekty testowania wzbudziły wśród członków RST uznanie i w wyniku głosowania zaproponowaną przez nas metodologię uznano za zwalidowaną i innowacyjną. Tym samym wyrażono zgodę na jej upowszechnianie w skali krajowej jako narzędzie mogące pozytywnie oddziaływać a aktywność zawodową osób w wieku 50+.

Ruszamy w Polskę

Od listopada 2014 roku ostro zabraliśmy się za upowszechnianie Akademii 50+ w całej Polsce. Prowadzimy warsztaty i mini szkolenia dla instytucji szkoleniowych i trenerów działających na rynku edukacji ustawicznej, spotykamy się z pracodawcami (działami HR), instytucjami rynku pracy, publicznymi służbami zatrudnienia. Przygotowujemy materiały prasowe o zaproponowanej metodologii. Powyższe działania zwieńczy konferencja podsumowująca projekt, która odbędzie się w maju 2015 roku. Zależy nam na dotarciu do jak najszerszego grona potencjalnych zainteresowanych naszym innowacyjnym przedsięwzięciem.

 

 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz Społeczny

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska


ul. Włóczków 22/3, 30-103 Kraków
tel: +48 12 623 77 40, tel./fax: +48 12 623 77 85

e-mail: akademia@cds.krakow.pl
www.akademia50.pl

Centrum Doradztwa Strategicznego
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [Zamknij]